Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego

O fundacji

Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego (PIRSG) jest niezależnym instytutem badawczym oraz think-tankiem.  Zajmujemy się badaniami i analizą, edukacją i opracowywaniem rekomendacji dla polityki gospodarczej oraz społecznej.

PIRSG działa na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli,  działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja zajmuje się także organizowaniem, finansowaniem i prowadzeniem badań i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego, społecznego i gospodarczego oraz badań i analiz z zakresu nauk społecznych, prawa i ekonomii.

Wszystkie działania Fundacji są skierowane do organizacji z III sektora oraz do osób zainteresowanych tematyką związaną z rozwojem społeczno-gospodarczym.

Projekty

Fundacja w trakcie swojej działalności zrealizowała następujące projekty.

Akcja Integracja

W załączeniu przekazujemy książkę dla dzieci pod tytułem „Roksolana na tropie dobra”. Wciągająca opowieść o relacjach, wytrwałości i... skarbach Polski. Gdy Roksolana przyjeżdża w odwiedziny do babci mieszkającej na Podlasiu, nie podejrzewa nawet, jak szalona czeka ją przygoda. Ośmioletnia Ukrainka w towarzystwie Pana Rysia, Pana Żubra i słowiańskiego ducha lasu – Leszego rusza w niezwykłą podróż, by rozwiązać zagadkę tajemniczych zniknięć polskich dóbr narodowych. Książka ma walor edukacyjny i stanowi „elementarz” dla dzieci, przedstawiając im kontekst kulturowo-społeczny jaki panuje w Polsce. Książka ma za zadanie ułatwić integrację dzieci ukraińskich ze społeczeństwem polskim. Książke uzupełnia płyta z piosenkami. Płyta jest zbliżona tematycznie z książką, tak aby docierać do społeczności ukraińskiej przy pomocy różnych form. Zachęcamy do wysłuchania

projekty-swiadome-ngo-min

Efektywne NGO

Projekt kierowany jest przede wszystkim do NGO. Analizując jak duże jest zapotrzebowanie na eksperckie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i prawidłowego rozliczenia projektów PIRSG wystąpił z inicjatywą bezpłatnego doradztwa. Od początku realizacji projektu nawiązaliśmy stałą współpracę z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Projekt PIRSG ma za zadanie zwiększyć efektywność wydawania środków przez NGO, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

Projekt zrealizowany przez

projekty-pracodawca-min

Ochrona interesu pracodawcy

Celem projektu było opracowanie poradnika dotyczącego ochrony interesu pracodawcy w przypadku konfliktu indywidualnego z pracownikiem lub zbiorowego z pracownikami. W opracowaniu przedstawiliśmy i omówiliśmy, jakie instrumenty ma do dyspozycji pracodawca w przypadku zaistnienia konfliktu.

Projekt zrealizowany przez

projekty-edukacja-min

Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa lokalnego

W ramach projektu przeprowadzimy analizę sytuacji potrzeb oraz szans i barier rozwoju w zakresie edukacji obywatelskiej. W ramach projektu zostanie opracowany poradnik skierowany przede wszystkim do Uniwersytetów Ludowych oraz NGO dbających o zachowanie wysokiego poziomu edukacji obywatelskiej. Projekt będzie analizą jakie postawy są przyjmowane i najlepiej odbierane przez społeczeństwo oraz w jaki sposób kierować ofertę edukacyjną, aby ideały demokracji partycypacyjnej mogły stać się rzeczywistością. Poradnik ma być refleksją nad adekwatną, sprawiedliwą edukacją obywatelską, która wzmacnia jej głos i wpływ.

Projekt finansowany w ramach

dron

Szkolenia z obsługi dronów

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia w zakresie obsługi dronów, które skierowane były do różnych grup wiekowych. W ramach podjętych działań przeprowadziliśmy ponad 30 szkoleń łącznie dla ponad 300 os. uczniów oraz strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt miał charakter pilotażowy, serdecznie dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie organizowanymi szkoleniami

Projekt zrealizowany przez

Współpraca
Chcesz nawiązać współpracę z naszą fundacją lub szukasz pomocy przy realizacji projektu dla NGO?
Bądź na bieżąco
Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji związanych z działalnością naszej fundacji na naszej stronie Facebook.