O fundacji

Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego (PIRSG) jest niezależnym instytutem badawczym oraz think-tankiem.  Zajmujemy się badaniami i analizą, edukacją i opracowywaniem rekomendacji dla polityki gospodarczej oraz społecznej.

PIRSG działa na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli,  działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja zajmuje się także organizowaniem, finansowaniem i prowadzeniem badań i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego, społecznego i gospodarczego oraz badań i analiz z zakresu nauk społecznych, prawa i ekonomii.

Wszystkie działania Fundacji są skierowane do organizacji z III sektora oraz do osób zainteresowanych tematyką związaną z rozwojem społeczno-gospodarczym.