Projekty

Fundacja w trakcie swojej działalności zrealizowała następujące projekty.

Akcja Integracja

W załączeniu przekazujemy książkę dla dzieci pod tytułem „Roksolana na tropie dobra”. Wciągająca opowieść o relacjach, wytrwałości i... skarbach Polski. Gdy Roksolana przyjeżdża w odwiedziny do babci mieszkającej na Podlasiu, nie podejrzewa nawet, jak szalona czeka ją przygoda. Ośmioletnia Ukrainka w towarzystwie Pana Rysia, Pana Żubra i słowiańskiego ducha lasu – Leszego rusza w niezwykłą podróż, by rozwiązać zagadkę tajemniczych zniknięć polskich dóbr narodowych. Książka ma walor edukacyjny i stanowi „elementarz” dla dzieci, przedstawiając im kontekst kulturowo-społeczny jaki panuje w Polsce. Książka ma za zadanie ułatwić integrację dzieci ukraińskich ze społeczeństwem polskim. Książke uzupełnia płyta z piosenkami. Płyta jest zbliżona tematycznie z książką, tak aby docierać do społeczności ukraińskiej przy pomocy różnych form. Zachęcamy do wysłuchania

projekty-swiadome-ngo-min

Efektywne NGO

Projekt kierowany jest przede wszystkim do NGO. Analizując jak duże jest zapotrzebowanie na eksperckie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy i prawidłowego rozliczenia projektów PIRSG wystąpił z inicjatywą bezpłatnego doradztwa. Od początku realizacji projektu nawiązaliśmy stałą współpracę z kilkoma organizacjami pozarządowymi. Projekt PIRSG ma za zadanie zwiększyć efektywność wydawania środków przez NGO, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

Projekt zrealizowany przez

projekty-pracodawca-min

Ochrona interesu pracodawcy

Celem projektu było opracowanie poradnika dotyczącego ochrony interesu pracodawcy w przypadku konfliktu indywidualnego z pracownikiem lub zbiorowego z pracownikami. W opracowaniu przedstawiliśmy i omówiliśmy, jakie instrumenty ma do dyspozycji pracodawca w przypadku zaistnienia konfliktu.

Projekt zrealizowany przez

projekty-edukacja-min

Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa lokalnego

W ramach projektu przeprowadzimy analizę sytuacji potrzeb oraz szans i barier rozwoju w zakresie edukacji obywatelskiej. W ramach projektu zostanie opracowany poradnik skierowany przede wszystkim do Uniwersytetów Ludowych oraz NGO dbających o zachowanie wysokiego poziomu edukacji obywatelskiej. Projekt będzie analizą jakie postawy są przyjmowane i najlepiej odbierane przez społeczeństwo oraz w jaki sposób kierować ofertę edukacyjną, aby ideały demokracji partycypacyjnej mogły stać się rzeczywistością. Poradnik ma być refleksją nad adekwatną, sprawiedliwą edukacją obywatelską, która wzmacnia jej głos i wpływ.

Projekt finansowany w ramach